QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

- Chủ thể thực hiện kiểm tra sự tồn tại của tên miền dự định đăng ký thông qua WHOIS.- Lựa chọn tên miền theo nguyên tắc đăng ký được quy định của...

Quy trình đăng ký tên miền .vn

Quy trình đăng ký tên miền .vn

Nguyên tắc đăng ký tên miền “.vn” (tham khảo tại Điều 6 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT), bao gồm các nội dung sau: